PRIMJER PRAVILNO POPUNJENOG ZAHTJEVA

Link: http://ks.mvep.hr/files/file/dmku/ks/visarequest-with-photo-cb.pdf