PUTOVANJE MALOLJETNIKA

Zahtjev za maloljetnika podnosi zakonski zastupnik (jedan ili oba roditelja) i prilaže rodni list djeteta.

Ako maloljetnik putuje samo s jednim roditeljem, a drugi roditelj nije potpisao zahtjev za vizu, prilaže se i ovjerena suglasnost drugoga roditelja za putovanje, ili dokaz da je roditelj koji je potpisao zahtjev jedini zakonski zastupnik maloljetnika (smrtni list drugoga roditelja, sudska odluka).

Ako maloljetnik putuje bez roditelja, uz zahtjev se prilaže i ovjerena suglasnost oba roditelja koja sadrži: osobne podatke roditelja, svrhu i razdoblje boravka u Hrvatskoj, vrijeme boravka u Hrvatskoj, razdoblje na koje se daje suglasnost, potpis. Ako dijete putuje u pratnji druge odrasle osobe, u suglasnosti se navode i osobni podaci te osobe.

Suglasnost se ovjerava kod javnog bilježnika. Nije potreban prijevod na hrvatski jezik.

U slučaju da skupina djece organizirano putuje, umjesto suglasnosti prilaže se službena potvrda ustanove - organizatora putovanja u kojoj se navode podaci o putovanju i popis djece koja putuju te podaci o osobama u pratnji.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana