ČESTA PITANJA

1. TREBAM LI VIZU ZA HRVATSKU?

Pregled viznog sustava možete pogledati na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

2. MOGU LI S HRVATSKOM VIZOM PUTOVATI U SCHENGENSKI PROSTOR?

Hrvatska nije dio Schengenskoga prostora i izdaje vize samo za područje Hrvatske, Bugarske, Cipra i Rumunjske. S hrvatskom vizom ne može se putovati u države članice Schengenskoga prostora

3.GDJE MOGU PREDATI ZAHTJEV ZA VIZU?

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Moskvi: http://ru.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/konzularni-ured/ ili u viznim centrima u Rusiji: www.vfsglobal.com/croatia/russia, Bjelarusu: www.vfsglobal.com/croatia/belarus ili
Kazahstanu: http://www.vfsglobal.com/croatia/kazakhstan/.

Ako putujete u organizirani turistički posjet, možete se obratiti i nekoj od putničkih agencija akreditiranih pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Moskvi.

4. KOLIKO DUGO MOGU OSTATI U HRVATSKOJ S VIZOM?

Viza je odobrenje za kratkotrajni boravak do najdulje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana. Koliko točno možete ostati u Hrvatskoj navedeno je na vizi, u rubrici: „Trajanje boravka …. dana“.

5. KOLIKO PRIJE PUTOVANJA MOGU PREDATI ZAHTJEV ZA VIZU?

Zahtjev za vizu može se predati najranije 3 mjeseca prije početka namjeravanog putovanja. Preporučamo da se zahtjev preda što ranije kako bi se izbjegle gužve i čekanja.

6. KOLIKO JE IZNOS VIZNE PRISTOJBE?

LINK NA VIZNE PRISTOJBE : http://ru.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/vizne-pristojbe/

7. KAKO MOGU PLATITI VIZNU PRISTOJBU?

Vizne pristojbe plaćaju se isključivo uplatnicom koja se dobije u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Moskvi, u obližnjoj banci Unicredit ili u banci Raiffeisen.

Ako se zahtjev podnosi posredstvom viznih centara ili akreditiranih turističkih agencija, viznu pristojbu uplaćujete u viznom centru ili akreditiranoj turističkoj agenciji.

8. PUTOVNICA MI ISTIČE ZA DVA MJESECA. MOGU LI DOBITI VIZU?

Putovnica mora biti valjana još najmanje 3 mjeseca nakon datuma namjeravanoga povratka iz Hrvatske – to je jedan od uvjeta da bi zahtjev za vizu bio dopušten. U ovom slučaju, zahtjev nije dopušten.

9. MOGU LI IZAĆI IZ HRVATSKE I OPET SE VRATITI S ISTOM VIZOM?

Provjerite što je navedeno u rubrici „Broj ulazaka“ na vašoj vizi. Ako je upisano „01“, vaša je viza jednokratna, omogućuje samo jedan ulazak u Hrvatsku i ne možete se vratiti s tom vizom.

Ako je upisano „02“ omogućena su dva ulaska u Hrvatsku, a ako je upisano „MULTI“ moguć je višekratni ulazak u razdoblju roka valjanosti vize.

Pritom vodite računa o broju dana boravka koji je odobren vizom (naveden u rubrici „Trajanje boravka …. dana“).  Ako imate dvokratnu ili višekratnu vizu, iskorišteni dani boravka se oduzimaju od ukupnog broja odobrenih dana prilikom slijedećih posjeta.

10. IMAM VALJANU BORAVIŠNU DOZVOLU BORAVKA U SCHENGENSKOJ DRŽAVI. DA LI MI JE POTREBNA HRVATSKA VIZA?

Stranci koji su nositelji dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Detaljnije na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

                        http://ru.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/postupak-izdavanja-viza/

11. MORAM LI PRIGODOM ULASKA U HRVATSKU PREDOČITI NEKU DRUGU ISPRAVU OSIM PUTOVNICE I VIZE?

Posjedovanje vize nije jamstvo ulaska u Hrvatsku nego moraju biti ispunjeni i ostali zakonom propisani uvjeti. Ulazak u Hrvatsku može se odobriti strancu koji:

  • ima valjanu putnu ispravu koja nositelju omogućuje prelazak granice
  • ima valjanu vizu, ako je ona potrebna
  • opravdava svrhu i uvjete namjeravanog boravka te ima dovoljno sredstava za uzdržavanje, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka tako i za povratak u matičnu državu ili tranzit do treće zemlje;
  • nije osoba za koju je izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska;
  • da ne predstavljaju prijetnju za javni poredak, međunarodnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose.

To znači da policijski službenik, prigodom obavljanja granične kontrole, može od vas zatražiti obavijesti i  dokumentaciju koji opravdavaju svrhu i uvjete boravka u Hrvatskoj te također može zatražiti dokaz da imate dovoljno sredstava za uzdržavanje.

Visina sredstava potrebnih za uzdržavanje je protuvrijednost od 70 eura po danu predviđenoga boravka u Hrvatskoj. Ako imate ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, potrebna su sredstava u protuvrijednosti 30 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj. Ako pak imate ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske iz kojeg je vidljivo da jamac u potpunosti preuzima sve troškove vezane uz boravak i napuštanje Hrvatske, oslobođeni ste od obveze prilaganja dokaza o posjedovanju sredstava za uzdržavanje.

12. PUTUJEM ZRAKOPLOVOM PREKO HRVATSKE I U ZRAČNOJ LUCI ČEKAM LET ZA NASTAVAK PUTOVANJA. DA LI MI JE POTREBNA HRVATSKA VIZA?

Državljanima Rusije, Kazahstana i Bjelarusa koji su na proputovanju i ne napuštaju međunarodni prostor hrvatske zračne luke nije potrebna viza.

13. MOŽE LI MI SE VIZA PRODULJITI?

Viza se iznimno može produljiiti ako postoje ozbiljni osobni ili humanitarni razlozi. Zahtjev za produljenje vize podnosi se u Hrvatskoj, u nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema mjestu boravka.

14. VIZA MI JE ODBIJENA. ŠTO MOGU UČINITI? MOŽE LI MI SE VRATITI PLAĆENA VIZNA PRISTOJBA?

Ako vam je viza odbijena, bit će vam uručena Odluka o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize na propisanom obrascu, osobno ili u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku. (»Narodne novine« br. 47/09), s uputama o mogućnosti ulaganja žalbe na odluku o odbijanju. Naplaćena vizna pristojba se ne vraća.

15. DRŽAVLJANKA SAM ARMENIJE I RADIM U RUSIJI. MOGU LI PODNIJETI ZAHTJEV ZA VIZU U VELEPOSLASTVU U MOSKVI?

Da, stranac kojemu je potrebna viza za Republiku Hrvatsku podnosi zahtjev u nadležnoj DM/KU prema mjestu svog boravišta u inozemstvu.

Ako stranac nije državljanin države u kojoj podnosi zahtjev, mora dokazati da zakonito boravi u toj državi.

16. ŽELIM NASTAVITI STUDIJ U HRVATSKOJ. KAKVA MI JE VIZA POTREBNA?

Viza je odobrenje za tranzit preko područja Republike Hrvatske, ili za ulazak i boravak do 90 dana u razdoblju od 180 dana datuma prvog ulaska.

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.

Za boravak dulji od 90 dana u razdoblju od 180 dana potrebna je dozvola za privremeni boravak u ovom slučaju u svrhu studiranja. Za više informacija obratite se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Moskvi.

17. POSLODAVAC ME UPUĆUJE NA JEDNOMJESEČNI RAD

Viza nije dozvola za rad. Stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije određeno. Za više informacija obratite se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Moskvi.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana