DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA KOJIMA JE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU HRVATSKU

GDJE PODNIJETI ZAHTJEV?

Zahtjev za vizu podnosi se najranije 3 mjeseca prije planiranog putovanja, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Moskvi, ili u viznim centrima u sljedećim gradovima:

Moskva, Sankt Peterburg, Rostov na Donu, Krasnodar, Kazan, Nižni Novgorod, Ekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Krasnojarsk, Ufa, Vladivostok, Irkutsk, Habarovsk, Kaliningrad, Murmansk, Omsk, Saratov, Perm.

Sve informacije o radu viznih centara možete pronaći na internetskoj stranici: www.vfsglobal.com/croatia/russia/(LINK)

Dolazak u vizni centar nije potrebno prethodno najaviti. Međutim, sastanak u konzulatu zakazuje se  putem sljedećih brojeva call centra: +7 499 703 49 85 i +7 499 704 55 82.

Bez prethodne najave konzulatu mogu pristupiti članovi obitelji EU/EEA te žurni humanitarni slučajevi. U viznim centrima u Ruskoj Federaciji zahtjeve za vizu mogu podnijeti isključivo ruski državljani i osobe s odobrenom dozvolom boravka na području RF.

Zahtjev za vizu podnosi se osobno. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, i uz prethodni dogovor s Veleposlanstvom, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u Veleposlanstvo radi izdavanja vize. 

Ako je riječ o turističkom posjetu, moguće je podnošenje zahtjeva posredstvom agencija akreditiranih pri Veleposlanstvu.

Popis akreditiranih agencija 

OSNOVNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

 • zahtjev za vizuispunjava se latiničnim pismom, velikim tiskanim slovima, mora biti potpuno ispunjen i vlastoručno potpisan (VAŽNO: zahtjev mora biti potpisan na dva mjesta). 
 • Obrazac zahtjeva može se ispuniti i online na poveznici 
  https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=ru
 • valjana putna isprava (rok valjanosti mora biti najmanje 3 mjeseca dulji od roka valjanosti vize, mora biti izdana u posljednjih 10 godina i sadržavati najmanje 2 prazne stranice za unošenje vize)
 • fotografija u boji (35x45 mm) Primjer dobre fotografije
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju – za pokriće troškova koji bi mogli nastati tijekom boravka u Hrvatskoj, zbog:
 • hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog liječenja, ili
 • povratka u državu boravka zbog zdravstvenih razloga ili
 • prijevoza u slučaju smrti 

Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 EUR. 

Podnositelj zahtjeva za vizu za jedan ili dva ulaska prilaže policu odgovarajućeg putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva cijelo razdoblje boravka u Hrvatskoj. 

Podnositelj zahtjeva za vizu za višekratni ulazak prilaže policu odgovarajućeg putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog planiranog boravka u Hrvatskoj. 

Putno zdravstveno osiguranje sklapa se s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi. 

Fizička ili pravna osoba iz Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva, može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Hrvatske. 

 • dokumentacija kojom se dokazuju:
 • svrha boravka,
 • osigurani smještaj,
 • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj, i za povratak u državu boravišta,
 • sredstvo putovanja i namjera povratka u državu boravišta, ili mogućnost ulaska u treću zemlju

Ako konzularni službenik ocijeni potrebnim može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj obrazložiti zahtjev.

DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE SVRHA BORAVKA

TURISTIČKI POSJET

Svrhu boravka i smještaj dokazuju:

 • hotel, hostel, kamp… - potvrda o hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja, potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu (vaučer), organiziranom turističkom putovanju i dr.
 • privatni smještaj – rezervacija smještaja kod privatnog iznajmljivača, uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, (rješenje lokalne uprave/obrtnice)
 • korištenje (vlastite) nekretnine – dokaz o posjedovanju nekretnine (vlasnički list/zemljišno-knjižni izvadak), ugovor o najmu nekretnine; poziv/izjava stranog vlasnika
 • nautički turizam – potvrda o rezervaciji/uplaćenom vezu u Hrvatskoj, izvadak iz registra brodica, potvrda o uplaćenom charteru
 • jednodnevni izlet u Hrvatsku (iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine) – potvrda turističke agencije o uplaćenom putovanju; potvrda i iznajmljivanju vozila (Rent a Car), i dr.

Akreditirana turistička agencija

Zahtjev podnosi ovlašteni predstavnik agencije, za skupna ili pojedinačna turistička putovanja.

Agencija dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na konkretno putovanje:

 • potvrda o organiziranom turističkom aranžmanu (vaučer)
 • popis osoba koje putuju (ime, prezime, broj putovnice)
 • podatak o smještaju u Hrvatskoj (adresa)
 • podatak o prijevozu
 • skupno ili pojedinačno putno zdravstveno osiguranje
 • dokaz o uplaćenim viznim pristojbama

i za svaku osobu koja putuje:

 • zahtjev za vizu, s vlastoručnim potpisom osobe
 • valjana putovnica
 • fotografija u boji 35 x 45 mm

Veleposlanstvo zadržava pravo za bilo koju osobu iz skupine zatražiti dodatnu dokumentaciju ili je pozvati na razgovor.

POSLOVNI POSJET 

Prilažu se:

Jamstveno pismo ispunjava jamac - pravna osoba iz Hrvatske.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

Jamstveno pismo mora biti ovjereno službenim pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Veleposlanstvo/konzulat zadržava izvornik jamstvenog pisma.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

PRIVATNI POSJET (posjet obitelji, prijateljima)

SLUŽBENI POSJET

Stranac koji dolazi u Hrvatsku na poziv hrvatskoga državnoga tijela, radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, prilaže pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.

U pozivnom pismo potrebno je navesti:

 • podatke o strancu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave,
 • svrhu dolaska, razdoblje u kojem će stranac boraviti u Hrvatskoj i podatke o smještaju,
 • podatke o tome tko snosi troškove boravka stranca u Hrvatskoj, ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o strancu.

KULTURA

Prilaže se jamstveno pismo organizatora kulturnog događaja. U slučaju da je pozivatelj hrvatsko državno tijelo ili je riječ o međunarodnom skupu od javnog interesa ili manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, prilaže se pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, ili organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.

SPORT

Sudionici međunarodnog natjecanja prilažu pozivno pismo organizatora iz Hrvatske; u ostalim slučajevima prilaže se jamstveno pismo sportskog kluba ili saveza iz Hrvatske.

ZDRAVSTVENI RAZLOZI 

Prilažu se: medicinski nalazi (ako je primjenjivo), službena isprava zdravstvene ustanove kojom se potvrđuje prihvat osobe i zdravstvena skrb u toj ustanovi, dokaz o uplati liječenja ili dokaz o dostatnim novčanim sredstvima za plaćanje liječenja.

OSTALA DOKUMENTACIJA

OSIGURANI SMJEŠTAJ

 • jamstveno ili pozivno pismo,
 • rezervacija hotela ili potvrda o rezervaciji smještaja kod privatnog iznajmljivača,
 • dokaz o najmu ili vlasništvu nekretnine u Hrvatskoj,
 • dokaz o vlasništvu ili najmu brodice, jahte, ili potvrda o uplaćenom/rezerviranom charteru itd.

SREDSTVA ZA UZDRŽAVANJE TIJEKOM BORAVKA U HRVATSKOJ

 • novčana sredstva u gotovini,
 • sredstva bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice i dr.),
 • bankovni izvod za posljednja 3 mjeseca, odgovarajuća potvrda o stalnim primanjima podnositelja zahtjeva ili osobe koja ga je dužna zakonski uzdržavati,
 • ovjerena izjava kojom se treća pravna ili fizička osoba-sponzor obvezuje preuzeti troškove uzdržavanja, uz odgovarajući dokaz o solventnosti        

SREDSTVO PUTOVANJA I NAMJERA POVRATKA U ZEMLJU BORAVIŠTA

 • rezervacija povratne putne karte,
 • prometna i vozačka dozvola (ako se putuje osobnim vozilom),
 • potvrda o zaposlenju (ugovor o radu), školovanju,
 • dokaz o vlasništvu nekretnina,
 • dokaz o obiteljskim vezama u Kazahstanu i dr.

VIZA U SVRHU TRANZITA

Potrebno je:

 • zahtjev za vizu
 • valjana putna isprava,
 • fotografija u boji (35x45 mm),
 • dokaz o sredstvu putovanja,
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje,
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • dokumentacija kojom se dokazuje mogućnost ulaska u zemlju konačnog odredišta (npr. viza)

VIZNA PRISTOJBA

Naplaćuje se na zahtjev za vizu, u trenutku podnošenja zahtjeva. Vizna se pristojba ne vraća ako je zahtjev za vizu odbijen.

Vizna pristojba

HRK

EUR

kratkotrajna viza 

460,00

60

Osobe oslobođene od plaćanja vizne pristojbe:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i maloljetna djeca),
 • djeca do navršenih dvanaest godina
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno
 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe
 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija

članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Norveška, Island, Lichtenstein)

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana