Konzularni odjel

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Moskvi konzularno je nadležno za Rusku Federaciju i Republiku Bjelarus.

 

UREDOVNO VRIJEME

Konzularni odjel Veleposlanstva Republike Hrvatske u Moskvi sa strankama radi (osim u vrijeme blagdana u Republici Hrvatskoj i Ruskoj Federaciji) od ponedjeljka do četvrtka od 9:30 do 13:00 isključivo uz prethodnu najavu.

U slučajevima kada članovi obitelji građana EU/EGP/Švicarske putuju s ili se pridružuju članu obitelji građana EU/EGP/Švicarske, a trebaju vizu, dodjeljuje se prioritetni termin za podnošenje zahtjeva izravno u Veleposlanstvu.

Termini za podnošenje zahtjeva izravno u Veleposlanstvu i informacije za konzularna pitanja pružaju se putem telefona pozivom na broj +7(495)785-39-49 (od ponedjeljka do petka od 14:00 do 16:00) i e-mail adrese: crocons.moscow@mvep.hr

 

Informacije samo za vize pružaju se putem telefona call-centra VFS Global:

+7(499)703-49-85;  +7(499)704-55-82

 

Vizni centri VFS Global u Ruskoj Federaciji: https://www.vfsglobal.com/Croatia/russia/

Vizni centar VFS Global u Republici Bjelarus: https://www.vfsglobal.com/croatia/belarus/

 

Dežurni telefon za hrvatske državljane (samo za izvanredne situacije i hitne slučajeve izvan uredovnog vremena): +7(915)141-90-95

 

Adresa:
Ul. Ostoženka 23 (ulaz za stranke nalazi se sa stražnje strane zgrade, iz 3-ćeg Začatjevskog pereulka)

Metro – Park Kulturi ili Kropotkinskaya
 

COVID-19:

Ova web stranica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sadrži informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na privremene zabrane, odnosno ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave prelaska granice putem aplikacije Enter Croatia:

https://entercroatia.mup.hr/

 

VAŽNA OBAVIJEST:

Mjere s ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19):

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

 

Privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

1. članovi obitelji hrvatskih državljana;

2. članovi obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije;

NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:

- bračni drug;

- izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;

- životni ili neformalni životni partner;

- potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;

- posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;

- uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.

- Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

- Sukladno Sporazumu između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije i Sporazumu između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza, članovima obitelji/ bliskim rođacima hrvatskih državljana smatraju se sljedeći državljani Ruske Federacije i Republike Bjelarusa: bračni drugovi, djeca (uključujući usvojenu djecu), roditelji (uključujući skrbnike), djedovi i bake te unuci neovisno o uzrastu te ne moraju biti uzdržavani.

3. osobe kojima je odobren privremeni boravak, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

4. članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (3) smatraju se:

- bračni drugovi,

- osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,

- maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,

- roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

- Sukladno Sporazumu između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije i Sporazumu između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza, članovima obitelji/ bliskim rođacima državljana Ruske Federacije i Republike Bjelarusa, koji zakonito borave na području Republike Hrvatske smatraju se sljedeći državljani Ruske Federacije i Republike Bjelarusa: bračni drugovi, djeca (uključujući usvojenu djecu), roditelji (uključujući skrbnike), djedovi i bake te unuci neovisno o uzrastu te ne moraju biti uzdržavani.

5. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

6. osoblje u prometnom sektoru;

7. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

8. putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

9. pomorci;

10. osobe koje putuju zbog školovanja;

11. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:

- smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,

- ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove

- vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,

- vlasništvo ili leasing plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

Zahtjev za izdavanje viza također mogu podnijeti bračni drugovi i djeca do navršene 21 godine vlasnika nekretnina ili plovila na vezu u hrvatskoj luci, koji putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga.

12. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;

13. osobe koje putuju zbog neodgodivih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

Iznimno, i u skladu s odredbom točke II. stavka 2. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN br. 32/21), osobe koje dolaze iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912ulaze u Hrvatsku bez ograničenja.

Stoga se obustava zaprimanja zahtjeva za vizu ne odnosi ni na sljedeće kategorije osoba:

14. državljane Ruande i Tajlanda koji borave u zemlji svojega državljanstva i putuju u Hrvatsku izravno iz Ruande ili Tajlanda;

15. državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza) koji imaju odobren boravak u Australiji, Republici Koreji, Novom Zelandu, Ruandi, Singapuru ili Tajlandu, i koji putuju u Hrvatsku izravno iz tih zemalja.

NAPOMENA: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:

  • članova obitelji hrvatskih državljana;
  • članova obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije.

Do daljnjega je dostava i pohrana jamstvenih pisama u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske moguća isključivo poštom (adresa: Služba za vize, Petretićev trg 2 10000 Zagreb).

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana